Tilgu teel on suurveokite kasutamisel vaja maanteeameti luba

Uudised

Kommenteeri
Tilgu tee algusesse seati sõidukite 20-tonnise koormuspiirangu märk
Novembri viimastel päevadel paigaldas maanteeamet Tilgu tee algusesse sõidukite jaoks liiklusmärgi 20-tonnise koormuspiirangu kehtestamiseks. Piirangu eesmärgiks on eelkõige kaitsta Rannamõisa maastikukaitseala kõrget mereäärset klinti, mille serval on Tilgu tee. Tee asub 20 meetri kõrgusel merepinnast ja kõige kriitilisemas kohas on klindi servast vaid 5 m kaugusel.


See tähendab, et kel iganes on Merikülas soov oma krundil arendada ehitustegevust, see peab enne raskeveoste tellimist taotlema luba maanteeametilt, kes luba andes seab tingimused, kuidas Tilgu teed tuleb kasutada nii, et teed ja mereäärset klinti ei kahjustataks. Tingimusteks võidakse seada ajaline piirang (loa kehtivusaeg), sõidukordade arv, väiksemate veokite nõue korduvate veoste puhul, sõiduki või haagise telgede arv, kiiruspiirang klindi serval nt kuni 20 km/h, läbisõidu intervallid, vedude keelamine kevad- ja sügisperioodidel jms.

Luba peavad küsima nii eramaade omanikud, ehitusel veoste tellijad kui ka riik ja kohalik omavalitsus Merikülas arendatavate projektidega seoses. Näiteks tooks, et täiskoormaga suur prügiveok kaalub rohkem, kui 20 tonni, iga sellest suurema veose tellimisel on vaja maanteeameti luba.

See uus koormusepiirang koos liiklusmärgiga on külaseltsi eestvedajate pikaajalise ametkondadega suhtlemise tulemus - juba aastal 2017. viitasime keskkonnaametiga suheldes, et Tilgu sadama detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilises hinnangus (KSH) on nõue, et ehituse ajal tuleb arvestada Tilgu teele tekkivate lisakoormustega.

Väljavõte Tilgu sadama DP KSH dokumendist

Ometi on hiljuti Tilgu teel sõitmas nähtud väga suuri veokeid. Maanteeametile on esitatud teabenõue, mis tingimustel nende veokite kasutamiseks on luba antud. Ootame veel vastust (19.01.2018).

Pildi tegemise ajal ei selgunud, kas veokeid peatav väikesõidukiga isik oli ettevõtte brigadir või hoopis mingi järelevalve esindaja

Tilgu tee kuni Meriküla Spordi- ja õppekeskuse väravani kuulub riigile ja selle tee korrashoidu ja talihoolet korraldab maanteeamet. Tilgu tee õppekeskusest edasi on vallatee.


Lisa kommentaar

Email again: