Meriküla seltsi tegevuste kokkuvõte aastal 2018

Uudised

Kommenteeri
Meriküla selts on alustanud suurte ootustega
Meil on valla kõige noorem külaselts, alla aastane. Samas seltsi eestvedajad on Tilgu tee lähiümbruse elanikega seotud probleemidega tegelenud ja kohalikke koondanud juba üle kümne aasta ja seetõttu on ametlikuks vormistatud seltsi tegevus juba hea hoo sisse saanud. Ka sel aastal korraldasime koristustalgud, küsitluse ja arutelusid küla tuleviku teemadel ja on tahet jätkata. Vald on seltsile lubanud spordi- ja õppekeskuse ruume kasutada, et seltsi koosolekuid ja muid üritusi läbi viia.

Seltsi asutajaliikmed tegid koostööd juba 2017. kevadel, et viia valla elanikeni, volikogusse, ministeeriumi ja maakonna otsustajateni idee loomaks uus küla Kakumäe lahe lääneservale. Kohalike elanike seas viidi läbi küsitlus, et teada saada arvamusi uue küla loomise kohta ja volikogu toetas ideed algusest peale.
21. veebruaril kirjutas siseminister alla otsusele, et Tilgu tee elanike ja maaomanikega seotud piirkonnas moodustatakse uus haldusüksus nimega Meriküla. Kusjuures pankranniku ja mere vahele tekkinud uus küla ei olegi vallas elanike arvu järgi kõige väiksem.

Juba on kohtutud naaberkülaseltside eestvedajatega, valla esindajatega, Rannamõisa kaitseala valdajaga ja ka arhitektiga, kel on käsil mereäärse ala ja klindiga seotud juurdepääsude eskiisilahenduse loomine. Oleme otsustanud vallas ette valmistatava mereäärsete alade teede teemaplaneeringu koostamisel kaasa rääkida – merele avatus on ka meie küla prioriteet.

Üsna palju energiat on kulunud põhikirja koostamisele ja kohalike elanike probleemide ja
tulevikuvisioonide kaardistamisele, mis olid aluseks seltsi arengukava koostamisel. Augustikuisel üldkoosolekul kinnitasime küla arengukava. Tänaseks on mõned dokumendis kirjeldatud teemad kantud ka valla uuendatud arengukavasse.

Alustasime projektiga valvekaamerate paigaldamiseks ja loodud on infokanalid seltsi liikmete ja avalikkusega suhtlemiseks, külaseltsil on oma koduleht meriküla.ee. Käsil on Tilgu teega seotud probleemide kaardistamine. Külaseltsi liikmete soovil on Tilgu tee algusesse paigaldatud koormuspiirangu märk, et sellega tagada raskeveoste hajutamine väiksematele ühikutele, kaitsmaks Rannamõisa kõrget klinti ja ka Tilgu teed selle serval.

Uue küla elanikkond on ühtehoidev ning hindab ja väärtustab kodukandi ilusat loodust, millest suurem osa on looduskaitse all. Ootused seltsi eesmärkide täitumiseks on suured, toetus, mida juhatus on seni tundnud, annab innukust veelgi enam küla ja selle elanike heaolusse panustada.

Lisa kommentaar

Email again: